Vinyylilattian asennusohje

Kalanruotovinyylilattian asennusohje

Unipush Unilin -lukkopontilla varustetun vinyylilankun asennus

Videon ohje käy seuraaviin SilentTECH-vinyylilankkuihin: Saaristo, Lumihiutale, Kelo, Savusauna, Puuteri, Ohra, Huvila ja Hirsi.

ASENNUSVIDEON OHJE EI KÄY: OULU, KARTANO, LATO, RANTAHIEKKA, KAHVI JA VILJA!

Huom! Asennusvideo koskee vain Unipush Unilin -lukkopontilla asennettavaa vinyylilankkua. Tarkista tuotteen tiedoista lukkopontin tyyppi. Mikäli lukkopontti ei ole Unipush Unilin -lukkopontti, kumivasaraa ei saa käyttää päätyponttiin. Kumivasaran käyttö rikkoo tällöin taittolukkopontin.

TÄMÄ ON YLEISOHJE VINYYLILATTIOILLE

Tarkista aina ennen asennusta onko sinulla lyötävä päätypontti vai taitettava. Alla oleva ohje on lyötävälle päätypontille. Ainut ero taitettavalle päätypontille on se, että sitä ei saa lyödä vaan se pitää taittaa päätyponttiin.

SEURAAVIEN VINYYLIEN PÄÄPONTIT TAITETAAN (EI SAA LYÖDÄ!): OULU, KARTANO, LATO, RANTAHIEKKA, KAHVI JA VILJA.

Noudata SisäRYL 2013 mukaista ohjeistusta ja suosituksia. 

Vinyylilattia on tarkoitettu lattianpäällystealan ammattilaisen asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuuehdot täyttyvät, se tulee asentaa asennusohjeiden mukaan. 

Lattian materiaalivirheet on tarkastettava huolellisesti ennen asennusta ja sen aikana. Virheellisiä tai vaurioituneita lautoja ei saa asentaa. Laudat on asennettava päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa, koska vaurioita tai virheellisiä lautoja ei muuten välttämättä havaita. Asennettu lauta on yksiselitteisesti asentajan hyväksymä. Laudassa oleva ilmeinen virhe ei ole asennuksen jälkeen reklamoitavissa, jos vika olisi ollut jo asennuksen aikana havaittavissa. Takuu ei korvaa asennusohjeiden vastaisesti asennetun materiaalin virheitä. 

Vinyylilankkua asennettaessa ei tarvita erillistä alusmateriaalia. SilentTECH vinyylilankun pohjassa on integroitu askeläänieriste.

Vinyylilattia on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lämpimissä ja kuivissa huonetiloissa. Vinyylilattia ei sovellu ulkotiloihin, kesäkuistille, matkailuvaunuun, märkätiloihin tai saunoihin. Vinyylilattiaa ei tule myöskään asentaa tiloihin missä ei ole lämmitystä ollenkaan tai lämpötila on liian korkea.

SÄILYTYS JA TASAANNUTTAMINEN

Vinyylilattian on annettava mukautua asennushuoneen lämpötilaan (18–30° C) ainakin 48 tunnin ajan ennen asennusta. Huonelämpötila on pidettävä samana ennen asennusta, sen aikana ja asennuksen jälkeen. Asennus on tehtävä 18–30° C:een lämpötilassa. 

Säilytä pakkaukset vaaka-asennossa. Älä nosta niitä pystyyn esim. seinää vasten. Varmista,  että ne eivät ole lämmitys- tai viilennyslaitteen läheisyydessä eivätkä suorassa auringonvalossa.

ENNEN ASENNUSTA

Vinyylilattian asennusta on hyvä suunnitella etukäteen huomioiden seuraavat seikat:

  • Asennettaessa vinyylilattian tiloihin, joissa on suuret lattiaan ulottuvat ikkunat tai kattoikkuna, on huolehdittava siitä, että lattia ei saa liikaa auringonvaloa. Liika auringonvalo saattaa haalistuttaa lattian pintaa tai aiheuttaa vinyylilattiaan kupruilua.
  • Vinyylilattiaa ei saa asentaa kiintokalusteiden alle esim. vaatekomeroiden, keittiökalusteiden tai -saarekkeiden alle.
  • Seinien ja vinyylilattian väliin jätetään vähintään 5 mm:n liikuntavara. Samoin kiintokalusteiden ja läpivientien ympärille jätetään vähintään 5 mm:n liikuntavara.
  • Normaalisti lattia asennetaan pitkät saumat valon (ikkuna) suuntaisesti, ellei muuta ole ohjeistettu.
  • Huoneiden välille jätetään liikuntasauma.
  • Mikäli huone on yli 20 m pitkä/leveä, tehdään liikuntasaumat vähintään 20 metrin välein.
  • Vinyylilattian saumojen limitys on oltava vähintään 400 mm.

ALUSTA JA OLOSUHTEET

Lattianpäällyste asennetaan kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle, uivaksi lattiaksi.

ALUSLATTIAN SUORUUS

Suurin sallittu poikkeama on +/- 3 mm / 2000 mm. 

Lattianpäällyste voidaan asentaa betonille, levy- tai puulattiaan, muovimaton, linoleumin tai korkin päälle. Tekstiilimatto on poistettava. Vanha lattianpäällyste on puhdistettava huolellisesti.

Vinyylilankkua ei pidä asentaa laminaattilattian päälle, koska laminaatti on aina kelluvasti asennettu, eikä kelluvan lattianpäällysteen päälle pidä asentaa toista lattiaa.

Vinyylilankun voi asentaa parketin päälle, jos parketti täyttää vinyylilankun asennuksen tasaisuusvaatimukset ja parketti on liimattu lattiaan.

Kiviainespintaisten aluslattioiden suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH). HUOM. Valmistaja ei vastaa vaurioista, mikäli aluslattian kosteutta ei ole mitattu ja dokumentoitu ennen asennusta.

Huoneen suhteellinen ilmankosteus on oltava asennuksen aikana ja sen jälkeen 30-75 %, ja huoneilman lämpötila vähintään +18 °C.

LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Vinyylilattian voi asentaa ainoastaan aluslattiaan upotetun vesikiertoisen tai sähköisen lattialämmityksen päälle.

Vinyylilattia on yhteensopiva matalalämpöisen lattialämmityksen kanssa. Vinyylilattian kosketuslämpötila saa olla enintään 27 °C. Kun vinyylilattia yhdistetään lattialämmitykseen, on varmistettava, että kokonaislämmönvastus on enintään 0,15 K m²/W.

Aluslattiaan sijoitettavat järjestelmät esimerkiksi lattialämmityslevyt, jotka asennetaan tasoitteen tai puisen lattiarakenteen päälle eivät sovellu vinyylilattialle.

Lattialämmityksen päälle asennettaessa lattialämmityksen tulee olla toiminnassa vähintään 2 viikkoa, ja pintalämpötilan oltava ennen asennusta ja sen aikana +18…23 °C. Tämän jälkeen käyttölämpötilaa säädellään enintään 5 astetta vuorokaudessa. Pintalämpötilan maksimi on 27 °C.

LATTIAVIILENNYSJÄRJESTELMÄ

Vinyylilattia on yhteensopiva lattiaviilennysjärjestelmän kanssa. 

Lattianviilennyksen kanssa yhdistettynä suurin sallittu lämmitysvastus on 0,09 K m²/W.

Huoneen termostaatteja ei saa koskaan säätää alle 5°C huoneen lämpötilaa matalampaan lämpöön. Jos huoneen lämpötila on siis 25°C, termostaatti on säädettävä vähintään 20°C:een. Jäähdytyspiirissä on oltava ohjain, joka estää jäähdytysnesteen lämpötilan putoamisen alle 18 – 22°C:een

Välttääksesi lattian vaurioitumista, jäähdytysveden tulolämpöä ei saa laskea liian matalaksi, eli ns. kastepisteen alle. Matalammat lämpötilat kondensoivat kosteutta ja vahingoittavat lattiarakennetta. On tärkeää, että lattiajäähdytystä käytettäessä kosteuden tiivistyminen lattian sisään estetään kehittyneellä seuranta- ja suojajärjestelmällä. Tämä estää kosteusvaurioiden syntymisen lattiaan.

ASENNUS

Tarkasta lautojen laatu ja ulkonäkö, suoruus, kiiltoaste ja pinta huolellisesti hyvässä valaistuksessa ennen asennusta. Viallisia, jo asennettuja lautoja ei korvata. Sekoita useamman paketin lankkuja lattian pintakuvion tasaisuuden varmistamiseksi. Käytä huoneessa vain saman valmistuserän lankkuja.

Lattia voidaan asentaa ilman liikuntasaumoja 400 m2 alueelle (20 m x 20 m). Älä ylitä 20 m mittaa kumpaankaan asennussuuntaan. Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin jätetään vähintään 5 mm liikuntavara. Mikäli lattia on yli 20 m leveä/pitkä, on se jaettava liikuntasaumalla. 

Liikuntasauma tulee aina eri huonetilojen välille. Kaikkiin toisiin huoneisiin johtaviin oviin ja aukkoihin on jätettävä vähintään 5 mm:n liikuntasaumat. Myös saumoissa muihin lattianpäällysteisiin on käytettävä vähintään 5 mm:n liikuntasaumaa.

Lankkuja on helppo katkaista viiltämällä suorakulman avulla katkoteräveitsellä viilto lankun yläpintaan. Tämän jälkeen lankku katkaistaan taittamalla se pöydän tms. reunaa vasten.

Ennen kuin alat asentaa, mittaa huoneen leveys ja tarkista, että viimeinen rivi on yli 5 cm leveä. Jos näin ei ole, tulee ensimmäistä riviä kaventaa siten, että viimeisen rivin leveydeksi saadaan yli 5 cm.

ENSIMMÄINEN RIVI

Ensimmäinen rivi asennetaan niin, että lyhyen ja pitkän sivun urospontit ovat seinää vasten. Käytä ensimmäisessä rivissä asennuskiiloja, jotta lankun ja seinän väliin jää vähintään 5 mm:n liikuntavara.Vinkki: Aloita seinältä jossa on oven karmi ja lopeta asennus seinälle jossa karmia ei ole. Lyhennä karmia asentaaksesi lankun sen alle.

Kiinnitä seuraavan lankun päätypontti aiempaan lankkuun kevyesti käsin päältä painamalla kunnes pontti asettuu paikoilleen.

Tämän jälkeen naputtele pontti kumivasaralla. Varmista, että lyhyen sivun pontti lukittuu täysin. Varmista, että lankkujen pitkät sivut ovat samassa linjassa. 

Rivin viimeistä lautaa joudutaan yleensä lyhentämään. Vähimmäispituus on oltava vähintään 400 mm.

Katso videolta miten vinyylilankku katkaistaan terävällä veitsellä:

SEURAAVAT RIVIT

Kun ensimmäisen rivin suoruus on varmistettu linjaarilla tai narulla (näin varmistetaan seuraavien rivien lautojen yhteensopivuus), voidaan aloittaa toisen rivin asennus.

Toinen lautarivi aloitetaan joko puolikkaalla laudalla tai mikäli ensimmäisen lautarivin ylijäänyt lauta on vähintään 40 cm pitkä.

Toisen rivin ensimmäinen lankku kiinnitetään ensimmäiseen riviin taittamalla pitkän sivun pontti. Tämä tehdään asettamalla pitkän sivun urospontti noin 25 asteen kulmassa ensimmäisen rivin naarasponttiin ja laskemalla tämän jälkeen asennettava lankku lattian tasoon. 

Toisen rivin toinen lankku taitetaan ensimmäisen lankun tapaan ensiksi pitkältä sivulta taittamalla. Tämän jälkeen päätypontti painetaan käsillä paikoilleen. Tämä saattaa vaatia edellisen lankun nostamista sormilla hieman ylöspäin. 

Tämän jälkeen päätypontin lukitus varmistetaan naputtelemalla ponttia kumivasaralla.

Jatka samaan tapaan seuraavien rivien kanssa. Varmista, että lankut ovat linjassa, tiiviisti kiinni toisissaan ja asennuskiilat paikoillaan.

VIIMEINEN RIVI

Mittaa viimeisen lautarivin leveys (vähimmäisleveys 5 cm.) Mittaamista varten aseta lauta toiseksi viimeisen rivin päälle. Tämän jälkeen laita laudan päälle toinen lauta naaraspontti seinään päin ja käytä sitä viivaimena. Huomioi liikuntarako seinän vieressä. Merkitse laudan leveys ja halkaise lauta oikean levyiseksi ja asenna paikalleen.

JALKALISTOJEN KIINNITYS

Jalkalista kiinnitetään seinään, ei lattiaan. On tärkeää, että lattia pääsee elämään tarvittaessa.

SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Puhdista lattia säännöllisesti lakaisemalla, imuroimalla tai kostealla mopilla. Poista lattialta heti hiekka, terävät esineet, tahraavat aineet, kosteus ja syövyttävät aineet. HUOM. Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, öljyä tai vahoja sisältäviä puhdistusaineita tai saippuaa.

Höyrypuhdistimen käyttö on kielletty.

Suojaa huonekalujen jalat huopapohjallisilla. Älä vedä raskaita esineitä tai huonekaluja lattialla, vaan siirrä niitä nostamalla.

Tuolit, istuimet (sohvat) tai rullarenkaiset huonekalut on varustettava pehmeillä renkailla, tai niiden kanssa on käytettävä riittävän suojaavaa mattoa.

Käytä kynnysmattoja, jotka estävät lian kulkeutumista lattialle. HUOM. Kumipohjaista kynnysmattoa ei voi käyttää vinyylilattian päällä. Kumi voi aiheuttaa vinyyliin pysyviä värjäymiä. 

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Poista irtolika harjalla tai imurilla. Pese lopuksi lattia neutraalilla tai heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella.

YLLÄPITÄVÄ PUHDISTUS

Suoritetaan miedolla yleispuhdistusaineella jonka pH-arvo on 6-9.8. Suosittelemme Vinyylilattian puhdistusainetta.Kuiva lika poistetaan harjalla tai imuroimalla. 

TAHROJEN POISTO

Tahrat tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti neutraalilla yleispuhdistusaineella. Vaikeisiin tahroihin, kuten öljy, tussit ja väriliidut, voidaan kokeilla varovasti puhdistusta tärpätillä tai spriillä. 

VAHAUS

Vinyylilattia ei tarvitse vahausta. 

MUUTA HUOMIOITAVAA

Ulko-ovien luona on syytä käyttää ovimattoja tai muita liankerääjiä, joilla estetään mm. kivien kulkeutuminen lattialle. Vältä hiekkaa ja likaa, koska kumpikin vaikuttaa kuin hiomapaperi.

Kumiset huonekalujen jalat sekä kengänpohjat voivat aiheuttaa jälkiä vinyylilattiaan.

Huolehdi, ettei lattialle pääse tupakkaa, tulitikkuja tai muita kuumia esineitä, koska ne aiheuttavat pysyviä vaurioita.

TAKUU

Yleinen 20 vuoden takuu asuinkäytössä koskee ainoastaan asuintiloihin tehtyjä asennuksia. Muihin tarkoituksiin asennettuna maahantuojalta on pyydettävä erillinen, kirjallinen takuu.

Takuu myönnetään ainoastaan ensimmäisen omistajan ensiasennukselle. Takuu ei ole siirrettävissä. Ensimmäiseksi omistajaksi katsotaan ostokuitissa ostajaksi mainittu henkilö. Tämä takuu koskee kaikkia edellä mainittuja, ensiluokkaisia SilentTECH -vinyylilattioita.

Takuu ei kata tuotevaurioita, jotka ovat aiheutuneet:

  • Asennusvirheestä
  • Tapaturmista, väärinkäytöstä tai vahingonteosta, kuten naarmuista, kolhuista, hiekan ja muiden hankaavien materiaalien aiheuttamista vaurioista
  • Huonosta ylläpidosta

Seuraa sosiaalisessa mediassa!

× Lähetä WhatsApp-viesti