Vinyylilattian asennusohje

Alusta ja olosuhteet

Lattianpäällyste asennetaan kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle, uivaksi lattiaksi. Tarkistetaan aluslattian suoruus: suurin sallittu poikkeama on +/- 3 mm / 2000 mm. Tarvittaessa aluslattia oikaistaan tasoitteella tai levyttämällä. Lattianpäällyste voidaan asentaa betonille, levy- tai puulattiaan, muovimaton, linoleumin tai korkin päälle. Tekstiilimatto on poistettava. Vanha lattianpäällyste on puhdistettava huolellisesti.

Tarkistetaan aluslattian kosteus: kiviainespintaisten aluslattioiden suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH).

Laudat asennetaan valon suuntaisesti, ellei suunnitelmissa ole mainittu asennussuuntaa. Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin jätetään vähintään 5 mm liikuntavara. Mikäli lattia on yli 10 m leveä/pitkä, on se jaettava liikuntasaumalla. Liikuntasauma tulee aina eri huonetilojen välille.

Lattianpäällystettä ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle (esim. keittiökaapistot). Huoneen suhteellinen ilmankosteus on oltava asennuksen aikana ja sen jälkeen 30-75 %, ja huoneilman lämpötila vähintään +18 °C. Lattianpäällyste toimitetaan asennuskohteeseen ja tasaannutetaan avaamattomissa pakkauksissa vaakatasossa 2 vrk (48 tuntia) ennen asennustyön aloitusta.

Lattialämmityksen päälle asennettaessa lattialämmityksen tulee olla toiminnassa vähintään 2 viikkoa, ja pintalämpötilan oltava ennen asennusta ja sen aikana +18…23 °C.

Tämän jälkeen käyttölämpötilaa säädellään enintään 5 astetta vuorokaudessa. Pintalämpötilan maksimi on 27 °C. Välipohjarakenteissa asennetaan tarvittaessa aluslattian päälle vinyylilankkujen askelääneneritykseen tarkoitettu alusmateriaali.

Asennus

Aloitus on lähdettävä vasemmalta oikealle suoraan aloitusseinästä. Jos tilan seinät eivät ole suorassa kulmassa, päätetään ennen asennusta mitä seinää vasten viistosti leikatut lankut sijoitetaan. Aloitetaan nurkasta ja asennetaan pontin pitkä kieleke huoneeseen päin. Jätetään vähintään 5 mm liikuntavara seinän ja ensimmäisen rivin väliin käyttämällä tarkoitukseen sopivia kiiloja. Taitetaan seuraava lankku vinosti edellisen päätyponttiin ja painetaan lankku sen jälkeen alas. Jatketaan samalla tavalla ensimmäinen rivi.

Viimeinen lankku mitoitetaan ja seuraava rivi aloitetaan leikatulla palalla. Vierekkäisten lankkujen limityksen on oltava vähintään 300 mm. Asennusta jatketaan nostamalla edellisen lankun päätyponttia 30° jotta pitkän sivun pontti saadaan paikalleen (ensin päätypontti, sitten pitkä sivu). Muistetaan lisätä kiiloja liikuntavaroihin työn edetessä. Läpivienneille on porattava halkaisijaltaan vähintään 10 mm suuremmat reiät.

Viimeinen lautarivi leikataan oikean levyiseksi, huomioidaan 5 mm liikuntavara.

Poistetaan asennuskiilat kun lattian asennus on valmis. Jalka-/liikuntasaumalistoja asennettaessa on huomioitava etteivät ne saa estää lattian elämistä, ts. ne eivät saa olla kiinni lattianpäällysteessä.

Tarkista ennen asennusta aluslattian kosteus:

Kiviainespintaisten lattioiden suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH). Välipohjarakenteissa asennetaan askeläänen eritykseen tarkoitettu alusmateriaali.

Seuraa sosiaalisessa mediassa!

× Lähetä WhatsApp-viesti