Vinyylilattian asennusohje

Muista tilata vinyylilattialle takuun edellyttämä oikea alusmateriaali.

Huom! SilentTECH-vinyylilankut eivät tarvitse alusmateriaalia. SilentTECH-vinyylilankun pohjaan on integroitu askeläänieriste.

Kalanruotovinyylilattian asennusohje

Unipush Unilin -lukkopontilla varustetun vinyylilankun asennus

Videon ohje käy seuraaviin SilentTECH-vinyylilankkuihin: Saaristo, Lumihiutale, Kelo, Savusauna, Puuteri, Ohra, Huvila ja Hirsi.

Huom! Asennusvideo koskee vain Unipush Unilin -lukkopontilla asennettavaa vinyylilankkua. Tarkista tuotteen tiedoista lukkopontin tyyppi. Mikäli lukkopontti ei ole Unipush Unilin -lukkopontti, kumivasaraa ei saa käyttää päätyponttiin. Kumivasaran käyttö rikkoo tällöin taittolukkopontin.

Yleistä

Noudata SisäRYL 2013 mukaista ohjeistusta ja suosituksia.

Vinyylilattia/-laatta on tarkoitettu käytettäväksi lämpimissä ja kuivissa huonetiloissa. Vain sisäkäyttöön.

Lattia on tarkoitettu lattianpäällystealan ammattilaisen asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuuehdot täyttyvät, se tulee asentaa asennusohjeiden mukaan.

Sekoita vinyylilankkuja asennuksen edetessä, jotta tummemmat ja vaaleammat laudat jakautuvat tasaisesti. Tarkista laudat sitä mukaa kun asennat niitä. Älä asenna virheellistä lautaa lattiaan! Suosittelemme asennusta pisimmän seinän suuntaisesti ja valon tulosuunnan mukaisesti. Laudan/laatan leikkaaminen: tee mattoveitsellä suorakulmaa apuna käyttäen viilto, joka ulottuu pintakerroksen läpi. Taita lauta/laatta sitten käsin poikki.

Vastaanotto, säilytys, tasaannuttaminen

– Tarkista, että pakkaukset ovat ehjät niiden saapuessa työmaalle. Merkitse mahdolliset vauriot rahtikirjaan.

– Säilytä vinyylilattia ja asennustarvikkeet kiinnitysolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 48 tuntia ennen asennuksen aloittamista, tai kunnes lämpötila on tasaantunut ympäristön lämpötilan mukaiseksi. Pakkaukset eivät missään vaiheessa saa olla liian kylmässä (alle 2 °C), liian lämpimässä (yli 40 °C) eivätkä kosteassa tai pölyisessä tilassa.

– Huolehdi siitä, että pakkaukset säilytetään siisteissä pinoissa tasaisella alustalla.

– Älä nosta niitä pystyyn esim. seinää vasten. Varmista, niin että ne eivät ole lämmitys- tai viilennyslaitteen läheisyydessä eivätkä suorassa auringonvalossa.

– Suosittelemme, että kaikki samaan kohteeseen asennettavat tuotteet tilataan samanaikaisesti.

Alusta ja olosuhteet

Lattianpäällyste asennetaan kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle, uivaksi lattiaksi. Tarkistetaan aluslattian suoruus: suurin sallittu poikkeama on +/- 3 mm / 2000 mm. Tarvittaessa aluslattia oikaistaan tasoitteella tai levyttämällä. Lattianpäällyste voidaan asentaa betonille, levy- tai puulattiaan, muovimaton, linoleumin tai korkin päälle. Tekstiilimatto on poistettava. Vanha lattianpäällyste on puhdistettava huolellisesti.

Tarkistetaan aluslattian kosteus: kiviainespintaisten aluslattioiden suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH).

Laudat asennetaan valon suuntaisesti, ellei suunnitelmissa ole mainittu asennussuuntaa. Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin jätetään vähintään 5 mm liikuntavara. Mikäli lattia on yli 10 m leveä/pitkä, on se jaettava liikuntasaumalla. Liikuntasauma tulee aina eri huonetilojen välille.

Lattianpäällystettä ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle (esim. keittiökaapistot). Huoneen suhteellinen ilmankosteus on oltava asennuksen aikana ja sen jälkeen 30-75 %, ja huoneilman lämpötila vähintään +18 °C. Lattianpäällyste toimitetaan asennuskohteeseen ja tasaannutetaan avaamattomissa pakkauksissa vaakatasossa 2 vrk (48 tuntia) ennen asennustyön aloitusta.

Lattialämmityksen päälle asennettaessa lattialämmityksen tulee olla toiminnassa vähintään 2 viikkoa, ja pintalämpötilan oltava ennen asennusta ja sen aikana +18…23 °C.

Tämän jälkeen käyttölämpötilaa säädellään enintään 5 astetta vuorokaudessa. Pintalämpötilan maksimi on 27 °C. Välipohjarakenteissa asennetaan tarvittaessa aluslattian päälle vinyylilankkujen askelääneneritykseen tarkoitettu alusmateriaali.

Asennus

Aloitus on lähdettävä vasemmalta oikealle suoraan aloitusseinästä. Jos tilan seinät eivät ole suorassa kulmassa, päätetään ennen asennusta mitä seinää vasten viistosti leikatut lankut sijoitetaan. Aloitetaan nurkasta ja asennetaan pontin pitkä kieleke huoneeseen päin. Jätetään vähintään 5 mm liikuntavara seinän ja ensimmäisen rivin väliin käyttämällä tarkoitukseen sopivia kiiloja. Taitetaan seuraava lankku vinosti edellisen päätyponttiin ja painetaan lankku sen jälkeen alas. Jatketaan samalla tavalla ensimmäinen rivi.

Viimeinen lankku mitoitetaan ja seuraava rivi aloitetaan leikatulla palalla. Vierekkäisten lankkujen limityksen on oltava vähintään 300 mm. Asennusta jatketaan asettamalla seuraavan lankun päätypontti 30° kulmassa jo asennettuun lankkuun, jonka jälkeen pitkän sivun pontti saadaan paikalleen (ensin päätypontti, sitten pitkä sivu). Muistetaan lisätä kiiloja liikuntavaroihin työn edetessä. Läpivienneille on porattava halkaisijaltaan vähintään 10 mm suuremmat reiät.

Katso videolta miten vinyylilankku katkaistaan terävällä veitsellä:

Viimeinen lautarivi leikataan oikean levyiseksi, huomioidaan 5 mm liikuntavara.

Poistetaan asennuskiilat kun lattian asennus on valmis. Jalka-/liikuntasaumalistoja asennettaessa on huomioitava etteivät ne saa estää lattian elämistä, ts. ne eivät saa olla kiinni lattianpäällysteessä.

Tarkista ennen asennusta aluslattian kosteus:

Kiviainespintaisten lattioiden suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH). Välipohjarakenteissa asennetaan askeläänen eritykseen tarkoitettu alusmateriaali.

Suojaus

Mikäli muut rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, valmis lattia tulee suojata asianmukaisesti likaantumiselta ja vaurioilta.

Ylläpitopuhdistus

Suoritetaan miedolla yleispuhdistusaineella jonka pH-arvo on 6-9.8. Suosittelemme Vinyylilattian puhdistusainetta.

Käyttöönottopuhdistus

Poista suojaukset ja imuroi lattia huolellisesti. Poista mahdolliset tahrat ja pyyhi kostealla. Höyrypuhdistimen käyttö on kielletty.

Suojaa huonekalujen jalat huopapohjallisilla. Älä vedä raskaita esineitä tai huonekaluja lattialla, vaan siirrä niitä nostamalla.

Käytä kynnysmattoja, jotka estävät lian kulkeutumista lattialle. Huom! kumipohjaista kynnysmattoa ei voi käyttää vinyylilattian päällä. Kumi voi aiheuttaa vinyyliin pysyviä värjäymiä.

Seuraa sosiaalisessa mediassa!

× Lähetä WhatsApp-viesti